NHK Receiving Fees

Cùng các bạn có máy truyền hình

Tiếng Việt

Bạn đã ký hợp đồng xem truyền hình với đài NHK chưa?
Trải rộng chân trời của bạn cùng với đài truyền hình NHK

Muốn ký hợp đồng xem truyền hình phải làm thế nào? Và có những loại hợp đồng nào?
Khi bắt đầu có máy truyền hình, bạn hãy liên lạc bằng điện thoại đến NHK. Người đại diện của NHK sẽ gọi điện thoại lại cho bạn để hẹn ký hợp đồng. Nếu bạn có máy truyền hình mặt đất, bạn sẽ được đề nghị ký "Hợp đồng xem truyền hình mặt đất". Nếu máy truyền hình của bạn xem được đài vệ tinh, bạn sẽ được đề nghị ký "Hợp đồng xem truyền hình vệ tinh".
Trả lệ phí bằng cách nào?
Sau khi bạn lắp đặt tivi, lệ phí sẽ được thu từ tháng tiếp theo. Xin hãy thông báo với NHK để ngừng trả lệ phí, khi bạn không còn TV trong nhà nữa, hoặc khi bạn sắp rời Nhật bản. Có thể dùng thẻ tín dụng để trả lệ phí, hoặc trả qua tài khoản của bạn tại 1 ngân hàng của Nhật bản. Đây là hai cách thuận tiện hơn cả. Ngoài ra bạn còn có thể trả trực tiếp tại ngân hàng, tại bưu điện, hoặc tại các cửa hàng tiện lợi (convenience stores), dùng các hóa đơn mà NHK sẽ gửi đến nhà bạn theo định kỳ.

Bạn có thể trả lệ phí hai tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 12 tháng 1 lần. Xin bạn lưu ý là nếu trả 6 tháng 1 lần và 12 tháng 1 lần, bạn sẽ được giảm lệ phí.

Trả qua ngân hàng
Đến nhà thu lệ phí
Trả định kỳ bằng hóa đơn bưu điện

Cửa hàng bán lẻ

Trả phí định kỳ bằng thẻ tín dụng

Tại sao tôi lại phải trả lệ phí xem truyền hình cho đài NHK, chỉ vì tôi có máy truyền hình?

Vào năm 1950, Nhật Bản đã ban hành luật phát thanh truyền hình áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể mang quốc tịch nào đang cư ngụ tại Nhật Bản. Luật này qui định rằng hãng phát thanh truyền hình Nhật Bản, viết tắt là NHK, là một tổ chức công cộng hoạt động bằng lệ phí do tất cả mọi người xem đài truyền hình này cùng đóng góp đồng đều. Và theo luật nói trên, bất cứ ai có máy truyền hình đều phải ký hợp đồng xem truyền hình với NHK và phải trả lệ phí xem truyền hình.

Mỗi khi ký hợp đồng xem truyền hình, tôi được sử dụng bao nhiêu máy truyền hình?
Mội gia đình thường ký một hợp đồng xem truyền hình. Dù trong nhà bạn có nhiều (trên một chiếc) máy truyền hình, bạn cũng chỉ cần trả một lệ phí. Nhưng nếu bạn co nhiều nơi ở (nhiều hơn một), và mỗi nơi ở của bạn đều có máy truyền hình thì bạn phải ký hợp đồng và trả lệ phí riêng cho từng nơi ở. Trong trường hợp một cơ sở: cơ sở đó sẽ ký một hợp đồng, nhưng phải trả lệ phí trên từng chiếc máy truyền hình được sử dụng trong cơ sở đó. Trong một cư xá của nhiều người độc thân (ở một mình) mỗi người được tính là một gia đình.
Một gia đình có nhiều nơi ở thì phải có hợp đồng riêng cho từng nơi ở.
Bạn chỉ cần ký một hợp đồng cho dù hộ nhà bạn có nhiều máy truyền hình.
Trong một cư xá, mỗi người là một gia đình và phải kỳ hợp đồng riêng.

Lệ phí xem truyền hình

(Bao gồm cả lệ phí xem truyền hình không qua vệ tinh)

Bạn hãy điện thoại đến NHK bằng tiếng Nhật, khi:

  • thay đổi chỗ ở ; và/hay
  • không còn có thiết bị để xem truyền hình; và/hay
  • lần đầu tiên mua máy truyền hình; và/hay
  • bạn trang bị cho máy truyền hình của bạn xem được đài vệ tinh
Khi điện thoại đến NHK, mời bạn sử dụng Số "điện thoại miễn phí của NHK" (toll free)
0120-151515